Doučování

 „Žijeme v době, kdy si každý z nás zaslouží stejné možnosti bez ohledu na to, z jakých vrstev pochází.“

Současná společnost klade na vzdělání velký důraz. Je si vědoma toho, že kvalitní vzdělání je velmi podstatné, proto k základnímu povinnému vzdělávání řada rodičů poskytuje svým dětem ještě nadstandardní zázemí ve formě doučování. Významná většina dětí však na možnost placeného doučování nedosáhne. Takoví jedinci bývají nižšími sociálními podmínkami hendikepovaní, nadstandardní vzdělávání pro ně není dostupné. Akademie Filantrop si je tohoto plně vědoma, a proto nadstandardní vzdělávání v podobě doučování poskytuje i dětem ze sociálně slabších vrstev.

„I ta nejsložitější matematická rovnice se dá vyřešit pod správným vedením.“

Škola hrou, jak již učil náš největší učitel, J. A. Komenský, by měla být pro každého kvalitního pedagoga základem. Akademie Filantrop se s touto filozofií plně ztotožňuje. Proto k doučování používá moderní nástroje výuky tak, aby si děti na většinu svých úkolů přišly samy. Učitel je „jen“ jakýmsi průvodcem, který dohlíží na hladký průběh výuky se správnými výsledky.

„Přijďte k nám podpořit přirozený talent svých dětí. Společně dosáhneme zdárných výsledků.“

S dětmi ve výuce probereme vše, co se naučily ten den ve škole. Napíšeme s nimi úkoly, vysvětlíme jim učební látku a zajistíme, aby si ji u nás zopakovaly. Budou připravené na další školní den a s vámi doma již budou mít čas si pohrát a odpočinout.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek