Koučink

Koučink jako efektivní metoda osobnostního rozvoje:

V dnešním hektickém a rychle se měnícím prostředí si lidé čím dál více uvědomují, jak je důležité přizpůsobovat se či reagovat na změny. Změna vyžaduje především naši vůli, úsilí a pozornost. Toho, kdo chce jakoukoliv změnu (vedení týmu, fungování firmy, nový životní směr…) úspěšně provést, je třeba nasměrovat a ukázat mu další zdroje.

Koučování je o posunu vpřed, do budoucna a nikoli o analýze a emocích v minulosti. Koučink není psychoterapie ani konzultace. Koučink pracuje s člověkem tak, aby se stal lepším, avšak ani koučink není všemocný, záleží především na vaší vůli a chuti jít do toho.

Každý jedinec, který touží po sebepoznání, může sáhnout po této metodě a zaručeně ho povede k cíli.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek